Alireza Tabatabaei

The official website of

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

2017 اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت

 

در ابتدای سال جاری و با هماهنگی های صورت گرفته با شرکت نمایشگاه های فرانکفورت و با همکاری ایرانین درامر، تعداد دوازده نفر از نوازندگان فعال در حوضه موسیقی پاپ و راک از اقصاء نقاط ایران جهت بازدید به این نمایشگاه بین المللی اعزام شدند
به گزارش ایرانین درامر، این نمایشگاه با سابقه هر سال در اولین ماه بهار و در شهر فرانکفورت آلمان برگزار میگردد و میزبان نوازندگان، مدرسان، تولیدکنندگان، تجار و علاقمندان حوضه موسیقی از سراسر دنیاست.
در نمایشگاه امسال نیز کمپانی های بزرگ تولید کننده انواع ساز و لوازم جانبی و آموزشی حضور داشتند و غرفه های پررونقی را به نمایش گذاشته بودند.
از جمله هنرمندانی که به دعوت این کمپانی ها و برای برگزاری کارگاه آموزشی و یا اجرای زنده دعوت شده بودند، میتوان به اسامی زیر اشاره کرد:
Chris Coleman, Mike Johnsten, Jost Nickel, Anika Nilles, Wolfgang Haffner, Claus Hessler, Michael Schak, Manni von Bohr ….

در زیر آلبوم عکسی را از این نمایشگاه ملاحظه میفرمایید

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 کریس کولمن در بوت اجراء

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 ایرانین درامر و مایکل شک

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 Sonor  SQ1

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 Meinl Pure Alloy

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 بخشی از غرفه سنج های ماینل

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 مایک جانستون در مستر کلاس

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 غرفه ایرودرام

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 مانی فون بوهر و کیت غول آسا

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 مسترکلاس یاست نیکل و حضور مایک جانستون سر کلاس

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 کتاب جدید یاست نیکل به دست بچه ها میرسد

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 با ولفگانگ هافنر نوازنده شهیر آلمانی

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 پرل مدل کریستال بیت

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 با آقای پال آگنر رئیس کمپانی آگنر سوئیس

اعزام دومین گروه از نوازندگان ایرانی به نمایشگاه موسیقی فرانکفورت 2017

 شکوفه های بهاری در مرکز شهر فرانکفورت

 

آموزش تکنیک های درامز به صورت تصویری

آموزش نصب و تنظیم درامز